xonça

xonça
is. Şirniyyat, meyvə və s. yeməli və ya başqa hədiyyələr qoyulmuş bəzəkli podnos, tabaq və s. Yüzlərlə gözəl cariyələr əllərində əlvan yeməklər dolu xonçalar içəri daxil oldu. M. S. O.. Bir tərəfdə Aslan bəy qabağında bir neçə xonça oturmuş, Əsəd bəylə söhbət edir. C. C.. Hər təmiz süfrədə neçə nemət var; Xonçalar bəzənir rəngbərəng şamla. S. V.. Xonça kimi – al-əlvan, ala-bəzək, bərbəzəkli. Parçanın xonça kimi gülləri. – Divarı və qapı səqfini örtən qol-budaqlı tənəyin xonça kimi şax yarpaqlarını görəndə barmağını dişlədi. M. C.. Xonça tutmaq – podnosa müxtəlif şeylər qoyub bəzəmək. Bayram xonçası tutmaq. – Şahvələd gözəl bir xonça tutub bir imansız qarı tapıb xonçanı göndərdi Şahsənəm üçün. «Aşıq Qərib». Xonça tutub göndərərəm sənin də öz payını; Sən də artır öz əlinlə zəfərlərin sayını! S. V.. // etnoqr. Adətə görə toyda, nişanda içərisinə şirniyyat, paltar, parça-qumaş, qızılgümüş və s. qoyulub bəzədilmiş və üstü qırmızı parça ilə örtülü podnos və s. Qız evinə xonça aparmaq. – Bir ildən sonra oğlan evi qız üçün paltar hazırlayıb qırmızı xonçalara qoyar və qız evinə aparardı. H. S.. Qumru, gəlinin paltarı qoyulmuş xonçanı, başqa arvad isə yer-yemiş olan xonçanı başında aparırdı. Ə. Abasov. Bütün bayramlarda oğlan evindən qız evinə hədiyyələr, xonçalar getməliydi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • xonça — I (Masallı) məcməyi. – Xonça gəldi, otur çörək yeyək II (Tovuz) içərisində xəmir yoğurulan təknə. – Xonça qavaxlar olardı, indi yoxdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Список нематериального культурного наследия в Азербайджане — В списке шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане значится 5 наименований (на 2012 год). Первый шедевр (мугам) был занесён в список в 2003 году[1]. Список В данной таблице шедевры устного и нематериального культурного… …   Википедия

  • Хонча — на подносе, украшенная свечами и красной лентой, с орехами Хонча (азерб. xónça)  украшенная подарочная корзина или поднос, в основном да …   Википедия

  • bağbaşı — (Bakı) oğlan evi tərəfindən qız evinə göndərilən bağ novbarı, sovqat, xonça. – Ağəz, bildü:n? – Dünənnəri qo:şmızun qızıyçın bağbaşı gəlib; – Xalam qızıyçın bağbaşı gəlib, anam ordoydu, bir də əxşəm gələr …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xon — I (Zəngibasar) yuxayayan II (Borçalı, Qazax, Zaqatala) xonça. – Xonu yolluyurux oğlan öyünə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xoşgəbər — (Quba) xonça …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • lifirtin — (Salyan) ipək parça növü. – Lifirtini xonça:n üssünə qoy …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şax — I (Kəlbəcər) qədim asma tərəzinin qolu, tərəzinin gözləri asılan ağac. – Tərəzinin şaxı ağaşdandı II (Borçalı, Daşkəsən, Tərtər) 1. təzəbəy və ya gəlin üçün yaxın dostları tərəfindən hədiyyə olaraq gətirilən üzəri şirniyyat və meyvə ilə… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tabax — (Naxçıvan, Ordubad) xonça …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təpsi — (Dərbənd) xonça. – Hamı partalı təpsilərə düzədig; – Hamı başına bir təpsi qoyub partal aparadig …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”